Achrediadau Antur Teifi

Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ganolog i ethos ein sefydliad ac yma yn Antur Teifi rydym yn falch ein bod wedi derbyn cydnabyddiaeth C2E (Wedi Ymrwymo i Gydraddoldeb) ers 2010 a’r Safon Aur ers 2016.

C2E yw’r sefydliad achrededig cenedlaethol  sy’n sicrhau gwarantu ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle. Am ragor o fanylion am y cynllun cliciwch yma http://www.c2e.co.uk/

Rydym yn falch o gyhoeddi hefyd bod Antur Teifi wedi ennill statws Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd (‘Disability Confident Employer’) am ddwy flynedd arall. Mae’r achrediad hwn yn cydnabod ein hymrwymiad i sicrhau bod yr anabl, neu’r rheini â chyflyrau iechyd hirdymor, yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Nod y cynllun  yw helpu cyflogwyr i wneud y gorau o’r cyfleoedd a ddarperir trwy gyflogi pobl anabl. Mae’n wirfoddol ac fe’i datblygwyd gan gyflogwyr a chynrychiolwyr ar ran pobl anabl. Am ragor o wybodaeth am y cynllun ewch i

www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign

Cyber Essentials

Unwaith eto mae Antur Teifi wedi llwyddo i ennill Tystysgrif Cyber Essentials.  Ar ôl cwblhau’r holl ofynion angenrheidiol,  gall Antur Teifi arddangos y bathodyn CREST i ddangos ei fod yn gwneud popeth yn ei allu i amddiffyn y busnes rhag fygythiadau seiber.

Diolch i dîm TG Telemat am eu cyfarwyddyd yn y gwaith o baratoi ar gyfer ad-ennill yr achrediad pwysig hwn eleni eto.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction