Achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl

Unwaith eto, mae Antur Teifi wedi llwyddo i sicrhau achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl Hwn yw’r safon cydnabyddedig ar gyfer rheoli pobl.

Mae’r wobr yn dangos ein hymrwymiad parhaus i wireddu potensial ein staff i arwain, cefnogi a rheoli eu timau yn effeithiol i gyflawni canlyniadau cynaliadwy. Yn sail i’r Safon mae’r fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl, sy’n adlewyrchu tueddiadau diweddaraf yn y  gweithle, sgiliau hanfodol a strwythurau effeithiol sydd eu hangen i berfformio’n well mewn unrhyw ddiwydiant. Gan weithio gyda chleientiaid ar draws y byd, mae Buddsoddwyr Mewn Pobl yn galluogi sefydliadau i feincnodi yn erbyn y gorau yn y busnes ar raddfa ryngwladol.

Meddai Paul Devoy, Pennaeth Buddsoddwyr mewn Pobl: “Hoffem longyfarch Antur Teifi gan fod achrediad hwn yn arwydd o gyflogwr gwych, a mudiad sydd wedi ymrwymo i gyflawni llwyddiant trwy wireddu potensial eu pobl. ”

Bronwen Raine yw Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Teifi:  “Mae’r gydnabyddiaeth yn adlewyrchiad o gyfraniad ac ymroddiad ein timau ledled Cymru.  Mae ein hachrediad yn para am y tair blynedd nesaf, ond byddwn yn parhau i ymdrechu i wneud gwelliannau mewn rheoli pobl er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cleientiaid. “

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction