A fyddai’ch busnes yn elwa o weithiwr wedi’i ariannu’n llawn am 6 mis?

Penodwyd Menter Antur Cymru yn bartner cyflenwi ar gyfer y Cynllun Kickstart sydd newydd ei lansio, ac sy’n gyfle gwaith â thâl 6 mis y gall cyflogwyr lleol elwa ohono.  Mae cynllun y Llywodraeth yn darparu cyfleoedd wedi’u hariannu’n llawn i gyflogwyr roi profiad gwaith i bobl ifanc.

Pwyntiau allweddol:

  • Mae’r cynllun yn agored i fusnesau sy’n gallu cyflogi pobl ifanc 16-24 oed, sy’n hawlio Credyd Cynhwysol, ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.
  • Mae Menter Antur Cymru bellach yn derbyn ceisiadau gan fusnesau cymwys yn Ne, Gorllewin, Canolbarth a Gogledd Cymru.
  • Bydd Menter Antur Cymru yn rheoli’r broses ymgeisio a gweinyddiaeth y gweithiwr yn ystod y cyfnod cyflogaeth o 6 mis, gan drefnu taliadau cyflog a didyniadau cyflogaeth.
  • Gall busnesau wneud cais am nifer o weithwyr.

Oes gennych chi swydd ar gael yn eich busnes?  Angen cefnogaeth ychwanegol, wedi’i hariannu’n llawn i fasnachu trwy’r argyfwng presennol?

Ffoniwch Menter Antur Cymru nawr ar 01239 710238 a gofynnwch am gefnogaeth Kickstart.  Ebost: [email protected]

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction