7,000 o fusnesau, 2,000 o swyddi

Mae rhaglen cymorth busnes Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru yn gweithio gyda miloedd o gwmnïau ar draws Cymru i helpu sefydlu busnesau newydd a hybu eraill i dyfu. Mae Antur Teifi yn darparu’r gwasanaeth busnes yma ar ran Llywodraeth Cymru ar draws y wlad o’r gogledd-ddwyrain i’r de-orllewin.

Thomas Joinery (1)

Trwy’r gwasanaeth hyn a gweithgareddau masnachol eraill, mae Antur Teifi wedi rhoi cymorth i dros 7000 o fusnesau yn ystod y flwyddyn hyd at ddiwedd Mawrth 2015.

Mae’n gwasanaethau i’r sectorau preifat a chyhoeddus hefyd wedi arwain at greu, amddiffyn a llenwi 1889 o swyddi yn yr un cyfnod. Mae Trac, adran gwasanaethau cyflogaeth Antur Teifi, wedi cyfrannu’n helaeth at y ffigwr hwn drwy’r gwaith maent yn ei wneud i ffeindio cyfleoedd i bobl ddi-waith hir dymor i gael profiad gwaith a chyflogaeth o fewn cwmnïau a mudiadau ym Mhowys a Sir Gâr.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction