Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth cwmwl cywir ar gyfer eich busnes

Mae manteision o gyfrifiadura cwmwl ar gael i unrhyw fusnes sy’n mabwysiadu band eang cyflym iawn. Mae ystadegau’n awgrymu fod 55% o fusnesau bach yn credu gall cwmwl wella cystadleurwydd, felly peidiwch â chael eich dychryn gan y syniad o dechnoleg newydd.

Gwnewch eich gwaith ymchwil a gofynnwch y cwestiynau dyfnach a fydd o gymorth i chi benderfynu ar y darparwr gwasanaeth cywir:

  1. A fydd y gwasanaeth cwmwl yn darparu’r hyn rydych eisiau, nid ar gyfer heddiw’n unig ond mewn blwyddyn neu ddwy yn ddiweddarach?
  2. Faint fydd y gost? Mae modelau prisio’r cwmwl yn amrywio’n aruthrol, a dylech allu graddio eich defnydd i fyny neu i lawr.
  3. Beth yw strategaeth ddiogelwch darparwr gwasanaeth cwmwl, ar gyfer storio data a mynediad y defnyddiwr?
  4. Sut a ble fydd eich data’n cael ei gadw a’i gefnogi?
  5. A ydynt yn dilyn arferion a safonau gorau’r diwydiant ar gyfer rheoli gwasanaeth TG?
  6. A yw eu systemau a’u prosesau’n cael eu gwirio ac wedi’u hardystio gan y cyrff priodol sy’n gallu rhoi rhyw fath o ymddiriedaeth a thawelwch meddwl i chi?
  7. Pa mor hawdd yw newid?

I gael gwybod rhagor ewch i https://gov.wales/broadband-in-wales/what-are-my-options

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction