Pam ddylwn i newid fy musnes i fand-eang cyflym iawn?

Gall y syniad o’u busnes gael ei darfu droi perchnogion busnes rhag mabwysiadu band-eang cyflym iawn. Ar yr un gwynt gallent ofyn “Beth sydd o fantais i mi?” Yr ateb yw llawer! Gall band-eang drawsnewid eich prosesau dydd-i-ddydd, gan eu gwneud yn fwy dibynadwy ac effeithlon, ynghyd ag arbed arian i chi. Mae’r rheswm hwn yn ddigon i fusnesau bach ddechrau edrych ar ei bosibilrwydd.

Dywedodd Gareth Jones o Business in Focus, yn Ne Cymru, “Drwy wneud y newid i fand eang cyflym iawn rydym wedi arbed £1800 y flwyddyn ac rydym wedi cynyddu cyflymder ein band eang i 100Mbps o’i gymharu â chyfartaledd cyflymder band eang Cymru o 9Mbps. Mae hyn wedi ein helpu’n enfawr o ran gwella ein gwasanaethau i gleientiaid ac mae wedi gwneud bywyd yn haws i’n holl staff.”

Gallwch helpu eich busnes:

  • Arbed amser ac arian – defnyddio galwadau fideo yn lle teithio i gyfarfodydd.
  • Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid gwell drwy ymateb i’w hymholiadau’n gyflymach
  • Lanlwytho a lawrlwytho dogfennau’n llawer cynt – arbed eich amser chi a lleihau rhwystredigaeth.
  • Torri costau TG drwy ddefnyddio technoleg Cwmwl.
  • Codi ymwybyddiaeth o’ch busnes drwy gyfryngau cymdeithasol effeithiol.

Gwelwch sut mae busnesau yng Nghymru wedi denu cleientiaid newydd ac wedi dod yn fwy proffidiol drwy newid i Fand Eang Cyflym Iawn. Gwyliwch y ffilm fer hon i gael gwybod mwy. https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction