Lansio cymorth i brosiectau lleol yng Ngheredigion

Mae cyfle i gael cyllid wedi cael ei lansio ar gyfer unigolion, busnesau neu sefydliadau sydd â syniadau am y canlynol:

  • A ydych chi am wneud y gorau o asedau naturiol a diwylliannol yr ardal?
  • A oes gennych chi syniadau arloesol y mae angen eu treialu, ymchwilio iddynt neu roi cynnig arnynt?
  • A ydych chi am ddatblygu gwasanaethau sydd ar gael i drigolion y sir?
  • A ydych chi am wneud y mwyaf o dechnoleg adnewyddadwy?
  • A ydych chi’n teimlo bod y byd digidol yn eich gadael ar ôl?

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi wedi llwyddo i sicrhau dros £3 miliwn i ddatblygu mentrau gwledig arloesol tan 2020 yng Ngheredigion. Mae Cynnal y Cardi yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â syniadau am brosiectau addas.
Esbonia John Davies, Cadeirydd y Grŵp Gweithredu Lleol: “Gallwn ni gefnogi prosiectau peilot, cynnal astudiaethau dichonoldeb, cefnogi gweithgareddau mentora a hyfforddi yn ogystal â helpu i ddatblygu prosiectau gyda chymorth ein tîm arbennig o swyddogion. Mae’r gronfa yn ceisio annog ymatebion arloesol i’r cyfleoedd neu’r heriau a wynebir yn ein sir wledig.”
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cynnalycardi.org.uk. I gofrestru eich diddordeb cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 01545 572063. Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.
Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction