£1.5 Miliwn ar gyfer Adfywio Canol Trefi ar draws Canolbarth Cymru

Mae Aberhonddu, Llanbedr Pont Steffan, Llandrindod, Llandysul, Y Drenewydd a Thregaron ar fin elwa o fuddsoddiad newydd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd Cyngor Sir Powys yn gweinyddu’r rhaglen sy’n cynnwys pecyn cymorth o fenthyciadau, buddsoddiadau preifat a grantiau.

Mae’r cyllid gan Lywodraeth Cymru yn rhan o’r rhaglen  Targedu Adfywio a Buddsoddi sy’n darparu £100 miliwn o gyllid cyfalaf ar draws y wlad dros dair blynedd i gefnogi prosiectau adfywio yng nghanol trefi ac ardaloedd cyfagos.

Cyhoeddodd Hannah Blythyn,  Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, bod  £1.5 miliwn o gyllid ar gael o Gronfa Buddsoddi Eiddo Canol Tref gwerth £2.14 miliwn ar draws cynghorau Powys a Cheredigion.

Nod y buddsoddiad yw adfywio bywyd masnachol a manwerthu y 6 yng nghanolbarth Cymru.

Dywedodd Hannah Blythyn, Dirpwy Weinidog Tai a Llwyodraeth Leol:

Hannah Blythyn said:

Rydym eisiau cefnogi busnesau lleol, tyfu canol trefi  a chreu cyfleoedd gwaith yng nghanolbarth Cymru. Bydd creu mwy o ofod masnachol a manwerthu o ansawdd da yn helpu gyda hyn, yn ogystal â chreu cartrefi yng nghanol ein trefi, fel y gall pobl fyw a gweithio yn lleol a chyfrannu at yr economi leol.

Bydd y gronfa yn helpu i greu cyfleoedd allan o eiddo gwag ac yn denu mwy o bobl i ganol ein trefi. Rwy’n edrych ymlaen at weld gwaith adnewyddu cyffrous, a busnesau’n tyfu ac yn ffynnu ar draws trefi yng Ngheredigion a Phowys o ganlyniad.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction