IT Solutions Wales with Telemat Gwasanaethau Di-Wifr ar gyfer Trefi DARGANFOD MWY Business Consultancy Services Wales Antur Cymru Datrysiadau Ymgynghoriaeth Busnes ledled Cymru DARGANFOD MWY Entrepreneurship advice support Wales Antur Cymru Gofynnwch am gyngor ynglyn a Cychwyn, Rhedeg a Thyfu eich busnes DARGANFOD MWY Free IT review Wales header Adolygiad TG am ddim ynglyn a datrysiadau ar gyfer gweithio o bell DARGANFOD MWY Helping welsh businesses header Helpu busnesau bach a chanolig i dyfu DARGANFOD MWY Business Wales support header Darparu cytundeb Busnes Cymru ar draws Canolbarth, Gorllewin DARGANFOD MWY a Gogledd Cymru Cardigan town business support header Cefnogi trefi gwledig a’r economi wledig DARGANFOD MWY
Icon

Datrysiadau TG

Mae Telemat yn darparu ystod eang o ddatrysiadau TG i fusnesau ar gyfer bob sector ar draws Cymru.
Icon

Ymgynghoriaeth Busnes

Mae Antur Cymru yn darparu help llaw gyda gwasanaethau ymgynghori arbennigol.
Icon

Entrepreneuriaeth

Mae ein tîm o arbennigwyr yn medru helpu gyda busnesau presennol a busnesau newydd.
Croeso i

Antur Cymru a Gwasanaethau TG Telemat

Croeso i Antur Cymru, asiantaeth fusnes ydym ni yn cynnig cefnogaeth i’r  gymuned fusnes yng Nghymru trwy wasanaethau ymgynghorol, Gwasanaethau TG, mentrau cymunedol a hefyd cynorthwyo busnesau i ddod o hyd i gyllid. Eleni rydym yn dathlu 40 mlynedd mewn busnes ac ar hyn o bryd yn gyfrifol am ddarparu’r cytundeb gwasanaethau cefnogaeth fusnes i Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru.

Trwy Gwasanaethau TG Telemat, ein Hadran TG, cynigir cefnogaeth ledled Cymru i Fusnesau Bach a Chanolig, Wi-Fi i Drefi gan arbenigo mewn Ymgynghoriaeth TG Gweithio o Bell.

Barn Ein Cwsmeriaid

Yn debyg iawn i’r Scarlets, mae cymuned wrth galon holl waith Antur Teifi. Rydym yn falch felly i gydweithio gyda Antur Teifi fel rhan o’n rhaglen ymgysylltu cymunedol wrth gefnogi busnesau.”

Scarlets

Beth am dderbyn ein...

Cylchlythyr

Anfoner cylchlythyr chwarterol Antur Cymru ar ebost i fwy na 9,000 o randdeiliaid busnes a bydd ei gynnwys yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion y cwmni yn Antur Cymru a Gwasanaethau TG Telemat.

Bydd y cylchlythyr hefyd yn rhannu gwybodaeth fewnol am ddiwydiant o ran yr hyn sy’n digwydd gyda busnes yng Nghymru, felly cofrestrwch nawr i dderbyn y cylchlythyr diweddaraf yn rheolaidd.

Lluniau gan: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2019) Cymru Wales – (Castell Caernarfon gyda chychod) NVW-C77-1011-0019; (Bae Caerdydd yn y nos) BWM-C03-1516-2886; (Copa’r Wyddfa) NVW-C155-1819-0055; (Silwét person ar yr Wyddfa) NVW-C147-1819-0076; (Cader Idris) NVW-D24-2021-0105

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction