IT Solutions Wales with Telemat Gwasanaethau Di-Wifr ar gyfer Trefi DARGANFOD MWY Business Consultancy Services Wales Antur Cymru Datrysiadau Ymgynghoriaeth Busnes ledled Cymru DARGANFOD MWY Entrepreneurship advice support Wales Antur Cymru Gofynnwch am gyngor ynglyn a Cychwyn, Rhedeg a Thyfu eich busnes DARGANFOD MWY Free IT review Wales header Adolygiad TG am ddim ynglyn a datrysiadau ar gyfer gweithio o bell DARGANFOD MWY entrepreneur business support header Helpu entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu potensial DARGANFOD MWY Helping welsh businesses header Helpu busnesau bach a chanolig i dyfu DARGANFOD MWY business wales logo Business Wales support header Darparu cytundeb Busnes Cymru ar draws Canolbarth, Gorllewin DARGANFOD MWY business wales logo a Gogledd Cymru SSP off grid hybrid power header Rydym yn helpu busnesau bach a chanolig i dyfu trwy rhoi cyngor ar farchnata & brandio DARGANFOD MWY Cardigan town business support header Cefnogi trefi gwledig a’r economi wledig DARGANFOD MWY
Icon

Datrysiadau TG

Mae Telemat yn darparu ystod eang o ddatrysiadau TG i fusnesau ar gyfer bob sector ar draws Cymru.
Icon

Ymgynghoriaeth Busnes

Mae Antur Cymru yn darparu help llaw gyda gwasanaethau ymgynghori arbennigol.
Icon

Entrepreneuriaeth

Mae ein tîm o arbennigwyr yn medru helpu gyda busnesau presennol a busnesau newydd.
Croeso i

Antur Cymru a Gwasanaethau TG Telemat

Croeso i Antur Cymru, asiantaeth fusnes ydym ni yn cynnig cefnogaeth i’r  gymuned fusnes yng Nghymru trwy wasanaethau ymgynghorol, Gwasanaethau TG, mentrau cymunedol a hefyd cynorthwyo busnesau i ddod o hyd i gyllid. Eleni rydym yn dathlu 40 mlynedd mewn busnes ac ar hyn o bryd yn gyfrifol am ddarparu’r cytundeb gwasanaethau cefnogaeth fusnes i Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru.

Trwy Gwasanaethau TG Telemat, ein Hadran TG, cynigir cefnogaeth ledled Cymru i Fusnesau Bach a Chanolig, Wi-Fi i Drefi gan arbenigo mewn Ymgynghoriaeth TG Gweithio o Bell.

Barn Ein Cwsmeriaid

Yn debyg iawn i’r Scarlets, mae cymuned wrth galon holl waith Antur Teifi. Rydym yn falch felly i gydweithio gyda Antur Teifi fel rhan o’n rhaglen ymgysylltu cymunedol wrth gefnogi busnesau.”

Scarlets

Beth am dderbyn ein...

Cylchlythyr

Anfoner cylchlythyr chwarterol Antur Cymru ar ebost i fwy na 9,000 o randdeiliaid busnes a bydd ei gynnwys yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion y cwmni yn Antur Cymru a Gwasanaethau TG Telemat.

Bydd y cylchlythyr hefyd yn rhannu gwybodaeth fewnol am ddiwydiant o ran yr hyn sy’n digwydd gyda busnes yng Nghymru, felly cofrestrwch nawr i dderbyn y cylchlythyr diweddaraf yn rheolaidd.

Lluniau gan: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2019) Cymru Wales – (Castell Caernarfon gyda chychod) NVW-C77-1011-0019; (Bae Caerdydd yn y nos) BWM-C03-1516-2886; (Copa’r Wyddfa) NVW-C155-1819-0055; (Silwét person ar yr Wyddfa) NVW-C147-1819-0076; (Cader Idris) NVW-D24-2021-0105